2011. 01. 01.
Obszcén magyar költészet. Csokonai Vitéz Mihály: Ókori földrajz
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
ÓKORI FÖLDRAJZ
 
Kérdés: Hogyan nevezték hajdan a vulvát?
Felelet: 1. Részeg nőnek, a boros cseberről, mely itt lappangott.
2. Pinának, az alagút szóból.
3. Vulvának, azaz bejáratnak.
Kérdés: Mik a határai?
Felelet: Északról Vénusz dombja; keletről a Hercinai bozót; délről Medárd birodalma; nyugatról a vizelet óceánja.
Kérdés: Mik itt a nevezetes helyek?
Felelet: 1. A Holt-tenger - bűzös kigőzölgéséről és nagy sósságáról hírhedt.
2. A pokol örvénye; magyarul: Kárhozat varsája.
3. A sebes rév - a nagy embertömegtől látogatott.
4. A Jóreménység foka - szüntelen szelek miatt veszedelmes.
5. A Havibaj folyója - nagyon zavaros, telve a legjobb zamattal, melyek a betegeket meggyógyítják.
6. A szemérem szakadéka - vonulata hosszan végighúzódik a vidéken.
7. A Szaros-hegy, az emberbányánál.
Kérdés: Milyen kormányzata van?
Felelet: Despotikus, a Nagy Kakás uralma alatt, akit penisnek is neveznek, s amely nadrágbeli lakásából bújik ki.
Kérdés: Mi a címere?
Felelet: Török szablya, vörös mezőben.
Kérdés: Mik a terményei?
Felelet: 1. Savanyú vizelet, csemegék ízesítésére.
2. Havonkénti terméke limonádéként használtatik naponta, fogromlás és gyomorrontás ellen.
3. Repkedő, szökdellő, hatalmas bolhák, melyeket a tartományban lovak helyett használnak.
4. Gyerekek.
5. Rüh, mely más tájakra is szállíttatik.
Kérdés: Mely népek lakják?
Felelet: Nagyobb részét a francúzok.
Kérdés: Kikkel kereskednek?
Felelet: A Herékkel vagy Tökökkel, amelyeknek azonban tilos belépni, csak a kapun kívül állva küldik be a birodalomba a magot, melyet a lakosok geci-nek neveznek.
Kérdés: Milyen forrásokból merítették ezt a földrajzot?
Felelet: Szűry, stosszenbergi jeles professzor kommentárjaiból. 


GEOGRAPHIA ANTIQUA
Lusus ingenii Csokonaiani
Quaestio: Quomodo olim vocabatur vulva?
Responsus: 1. Potta, a pato quondam ibi latitante.
2. Cum us, a cuniculo quasi cunniculo.
3. Vulva, quasi valva.
Quaestio: Quos habuit terminos?
Responsus: A septemtrione Montem Veneris; ab oriente Sylvam Herciniam; a meridie Imperium Medardi; ab occasu litora Oceani Urinarii.
Quaestio: Quae loca ibi notanda veniunt?
Responsus: 1. Lacus Asphaltites malignis evaporationibus et sale nimio infamis.
2. Vorago inferni, Hungaris: Kárhozat varsája.
3. Portus rapidus magna hominum frequentia celebris.
4. Caput bonae spei continuis flatibus obnoxium.
5. Fluvius Menstruus nimio fusco plenus saporis optimi quo aegris medicatur.
6. Saltus pudendi tractu longo regionem ambit.
7. Mons merdosus, ubi homini fodina.
Quaestio: Quale ibi Regimen occurrit?
Responsus: Despoticum sub imperio Magni Cacatus, qui etiam Penis vocatur ex domo braccali oriundi.
Quaestio: Quod est insigne?
Responsus: Chalybs turcicus transfixus in campo rubro.
Quaestio: Quae sunt producta naturae?
1. Urina acido salsa ad condiendas cupedias.
2. Menstruum adhibetur pro Limonade ad quotidianum usum contra scabaritiam dentium stomachique corroborationem.
3. Pulices maximi instar equorum provinciae Kenoh ni Anglia (?) alacres et saltatores.
4. Pueri.
5. Scabies quae etiam in alias regiones deportatur.
Quaestio: Qui populi inhabitant?
Responsus: Maiorem partem tenent Galli.
Quaestio: Quibuscum habent commercium?
Responsus: Cum testiculis seu cucurbitis, quibus quidem intrare non licet, sed stantes(?) extra portum suppeditant regno Semen, quod indigenis dicitur Getzi.
Quaestio: Unde fontes Geographia huius hauriuntur?
Responsus: Ex Commentariis Illustrissimi Szüry Professoris in Stossenberg.

bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés